Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar GRUPP INSTÄLLD

GRUPPEN ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

Träffarna ger möjlighet att tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter av hur det är att leva med ett barn med autism. Syftet är också att ge kunskap som kan förbättra vardagen och göra den lättare att hantera. Träffarna leds av två av autismteamets psykologer, men även av andra professioner i teamet som kan komma att delta.

Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

Omfattning: Kursen består av åtta tillfällen.

Tid: Torsdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

Startdatum: 22 februari.

Slutdatum: 31 maj.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:
Hanna Nordström, psykolog
Telefon: 0480-845 61