Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar

Träffarna ger både en ökad kunskap om autismspektrumtillstånd, olika strategier och tips kring hur man kan förbättra vardagen samt göra den lättare att hantera. Det är olika teman som diskuteras vid varje tillfälle.  Ni får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter, kurator samt olika professioner från autismteamet på habiliteringen som informerar om autism och hur de arbetar tillsammans med målgruppen.

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd.

Omfattning: Kursen består av åtta tillfällen.

Tid: Tisdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

Startdatum: 5 september.

Slutdatum: 12 december.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:
Madeleine Ahlström, kurator
Telefon: 0480-842 45