Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar

Kursen ger en ökad kunskap om autismspektrumtillstånd och dess effekter på vardagen. Vi tar upp möjliga strategier för att förbättra vardagen. Ni får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter, kurator och psykolog från habiliteringen.

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd som är aktuella i autismteamet.

Omfattning: Kursen består av sju tillfällen.

Tid: Tisdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

Startdatum: Den 6 september.

Slutdatum: Den 29 november.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:
Receptionen
Telefon: 0480-843 00