Autism - annorlunda tal- och språkutveckling

Kursen tar upp tal, språk och kommunikation vid autism. Kursdeltagaren ska tidigare ha gått Autism grundutbildning.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt:

15 februari, kl. 13:30-15:30.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Max 20 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Maria Migneus, logoped, telefon: 0480-840 61.