Bildstöd Workshop

Hur börjar jag konkret med bilder och scheman? Vid detta tillfälle tillverkar vi bilder och scheman. Du kommer att ha med dig material hem som du kan använda i vardagen. Det finns möjlighet att boka in tid för uppföljning.

Målgrupp: Föräldrar/vårdnadshavare till barn som har kontakt med autismteamet.

Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen.

Tidpunkt:

Kursomgång 1:

Den 24 oktober, kl. 14:00-16:00.

Kursomgång 2:

Den 17 november, kl. 14:00-16:00 INSTÄLLD

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Max 8 personer

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kursomgång 1 senast den 14 oktober.

Kursomgång 2 senast den 10 november till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Karin Selling, arbetsterapeut, telefon: 0480-842 49.

Susanne Jennemyr, specialpedagog, telefon: 0480-840 26.