Hur gör man i vardagen? GRUPP INSTÄLLD

GRUPPEN ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR. EVENTUELLT NYTT DATUM FÖRE SOMMAREN.

Syftet är att ge konkret hjälp till föräldrar att komma igång/komma vidare med användning av bildstöd i vardagen.

Målgrupp: Föräldrar till barn med autism.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tid: Den 25 april kl. 13:30-16:30.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Max 15 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,
telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog.
Telefon: 0480-840 26.

Maria Migneus, logoped. Telefon: 0480-840 61.