KAT-kittet, Tydliggörande pedagogiskt material

KAT-kittet är ett material för konkretiserat samtalsstöd framtaget för personer med autism eller andra kognitiva begränsningar. Under kursen går vi igenom materialet och hur man kan använda det i hemmet, verksamheten eller i skolan.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: 26 januari

Kl. 13:00-16:30

Plats: Samling i receptionen habiliteringen, hus 48, plan 2, länssjukhuset.

Deltagare: Obegränsat antal.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.