Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande. Under det andra tillfället diskuteras vad det betyder att vara lågaffektiv, hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med utagerande beteende.

Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

Tidpunkt Kursomgång 1:

Den 9 mars kl. 13:00-15:30, den 16 mars kl. 13:00-14:15.

Kursomgång 2:

Den 18 maj kl. 13:00-15:30, den 1 juni kl.  14:00-16:00

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Minst 6 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 2 mars.

Kursomgång 2: Senast den 4 maj.

Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Caroline Skeppland, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.