Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande samt vad det betyder att vara lågaffektiv. Vi diskuterar även hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar. Under det andra tillfället jobbar vid med workshops. Då utgår vi från kartläggningar och frågor från första delen som deltagarna har med sig.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med utagerande beteende.

Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

Tidpunkt Kursomgång 1:

Den 15 mars kl. 13:00-15:30, den 22 mars kl. 13:00-15:00.

Kursomgång 2:

Den 7 maj kl. 13:00-15:30, den 14 maj kl. 13:00-15:00

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Minst 6 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 8 mars.

Kursomgång 2: Senast den 30 april.

Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Caroline Slottner, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.