Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande. Under det andra tillfället diskuteras vad det betyder att vara lågaffektiv, hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar.

Målgrupp: Anhöriga till barn/ungdomar med utagerande beteende.

Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

Tidpunkt Kursomgång 1:

Den 9 september kl. 13:00-15:30, den 16 september kl. 13:00-15:00.

Kursomgång 2:

Den 18 november kl. 13:00-15:30, den 25 november 13:00-15:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Minst 6 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 2 september.

Kursomgång 2: Senast den 4 november.

Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Caroline Skeppland, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.