Mentalisering och personer med autism

Föreläsningen vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap kring "theory of mind" och mentalisering hos personer med autism. Du får veta mer om vad mentalisering innebär och hur det bland annat påverkar identitetsutveckling, affektreglering och förmågan att samspela med andra.

Det är en fördel, men inte nödvändigt, om du redan har gått grundkursen autism.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnosen autism.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tid: Den 9 april kl. 13:30-14:30.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Max 15 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,
telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Hanna Nordström, psykolog. Telefon: 0480-845 61.