Picture Exchange Communication System, PECS

PECS är en metod som lär personer med autism, som inte har utvecklat verbal förmåga, att rikta sin kommunikation genom användning av bilder. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från personer med autism och att mottagaren sedan ska förstå budskapet.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tid: 1 mars.

Kl. 13:30-16:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka före kursstart till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Maria Migneus, Logoped tfn 0480-840 61

Christina Eklund, Logoped, tfn 0480-840 69