Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och assistenter till barn aktuella i autismteamet.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 7 oktober, kl 13:30-16:30.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Obegränsat antal.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.