Bassäng- och gympagrupper

Bassäng- och gympagrupper

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30.

  Startdatum: Den 1 september

  Slutdatum: Den 1 december (Inställt den 15 september, 17 november och 24 november)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst tolv personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast
  Telefon 0480-840 27
  cathrine.johansson@ltkalmar.se

 • Barngymnastikgrupp

  Barn som i en liten grupp får träna balans, bollfärdigheter, turtagning, struktur och koordination med mera.

  Målgrupp: Barn som går utan hjälpmedel.

  Omfattning: 12 tillfällen

  Tid: Start den 6 september, kl. 14:30-15:15.

  Vid många anmälningar bildas eventuellt två grupper.

  Plats: Länssjukhuset i Kalmar, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Anmälan: Senast den 31augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tania Nilsson, Sjukgymnast, telefon: 0480-843 05.

  Susanne Jennemyr, Specialpedagog, telefon: 0480-840 26.

 • Simgrupp för barn 6-11 år

  I gruppen får barnet simförberedande träning, utveckla vattenvana och trygghet. Målet är att barnet ska ta sig fram i vattnet utan hjälpmedel. Det är också en förberedelse inför övergång till anpassad grupp på Äventyrsbadet.

  Målgrupp: Barn 6-11 år. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 15:00-15:45.

  Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

  Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 10 personer per grupp.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 24.

 • Lugn badgrupp

  I gruppen får barnet utveckla vattenvana, vattentrygghet och underhålla sina motoriska förmågor. Samtidigt får barnet stimulering till kommunikation och samspel.

  Målgrupp: Barn som är med i småbarnsteamet och skolbarnsteamet. Gruppen riktar sig till barn som har stora medicinska behov och barn som behöver en lugn miljö för att utveckla vattenvana.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 14:15-15:00.

  Startdatum den 28 september. Slutdatum den 21 december.

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 10 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 2 september till receptionen eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Bassänggrupper för barn 0-10 år

  I bassänggruppen får barnet utveckla vattenvana, vattensäkerhet och simförberedande träning under lekfulla former.

  Målgrupp: Barn 0-10 år som ännu inte är mogna att delta i simgrupp. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tid: Onsdagar. Grupp 1: Kl. 15:45-16:30. Grupp 2: Kl. 16:30-17:15.

  Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

  Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

  Plats: Bassängen på Länssjukhuset i Kalmar.

  Deltagare: Högst 8 personer per grupp.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480- 840 24.

 • Bassänggrupp för rörelsehindrade barn och ungdomar 11-18 år

  I bassänggruppen får barnet/ungdomen lära sig flyta med hjälpmedel och ta sig fram i vattnet utan hjälp. De förbereds också för att kunna träna i allmän bassäng.

  Målgrupp: Rörelsehindrade barn och ungdomar. Varje deltagare har en (vid behov två) vuxen med sig i bassänggruppen. Den vuxna är oftast med i bassängen.

  Tid: Onsdagar kl. 17:15-18:00. Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

  Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

  Plats: Bassängen på Länssjukhuset i Kalmar.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480- 840 24.