Bassäng- och gympagrupper

Bassäng- och gympagrupper

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30.

  Startdatum: Den 2 februari.

  Slutdatum: Den 18 maj (Inställt den 23 februari, 13 april och 20 april)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst åtta personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon 0480-843 00 för kontakt med din sjukgymnast eller anmäl via webbanmälan

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast
  Telefon 0480-840 27

 • Bassänggrupp 14:15

  I gruppen får barnet utveckla vattenvana, vattentrygghet och underhålla sina motoriska förmågor. Samtidigt får barnet stimulering till kommunikation och samspel. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Gruppen riktar sig till barn som har stora medicinska behov och barn som behöver en lugn miljö för att utveckla vattenvana.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 14:15-15:00.

  Startdatum: Den 18 januari

  Slutdatum: Den 17 maj (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.

   

 • Bassänggrupp 15:00

  I gruppen får barnet simförberedande träning, utveckla vattenvana och trygghet. Målet är att barnet ska ta sig fram i vattnet utan hjälpmedel. Det är också en förberedelse inför övergång till anpassad grupp på Äventyrsbadet. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Barn 6-11 år. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 15:00-15:45.

  Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.

 • Bassänggrupper 15:45 och 16:30

  I gruppen får barnet utveckla vattenvana, vattensäkerhet och simförberedande träning under lekfulla former. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Yngre barn som ännu inte är mogna att delta i simgrupp. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar 
  Grupp 1: Kl. 15:45-16:30.
  Grupp 2: Kl. 16:30-17:15.

  Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, Fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.

 • Bassänggrupp 17:15

  I bassänggruppen får barnet/ungdomen lära sig flyta  med hjälpmedel och ta sig fram i vattnet utan hjälp. De förbereds också  för att kunna träna i allmän bassäng. Träning efter individuellt utformat program sker på stor del av bassängtiden.
  Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Äldre barn som är i behov av träning i vatten. Varje deltagare ska ha en (vid behov 2) vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 17:15-18:00.

  Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480- 840 24.