Barngymnastikgrupp

Barn som i en liten grupp får träna balans, bollfärdigheter, turtagning, struktur och koordination med mera.

Målgrupp: Barn som går utan hjälpmedel.

Omfattning: 12 tillfällen

Tid: Start den 6 september, kl. 14:30-15:15.

Vid många anmälningar bildas eventuellt två grupper.

Plats: Länssjukhuset i Kalmar, hus 48, plan 2 (entréplan).

Anmälan: Senast den 31augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Tania Nilsson, Sjukgymnast, telefon: 0480-843 05.

Susanne Jennemyr, Specialpedagog, telefon: 0480-840 26.