Bassänggrupp för rörelsehindrade barn och ungdomar 11-18 år

I bassänggruppen får barnet/ungdomen lära sig flyta med hjälpmedel och ta sig fram i vattnet utan hjälp. De förbereds också för att kunna träna i allmän bassäng.

Målgrupp: Rörelsehindrade barn och ungdomar. Varje deltagare har en (vid behov två) vuxen med sig i bassänggruppen. Den vuxna är oftast med i bassängen.

Tid: Onsdagar kl. 17:15-18:00. Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

Plats: Bassängen på Länssjukhuset i Kalmar.

Deltagare: Högst 8 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480- 840 24.