Bassänggrupp 17:15

I bassänggruppen får barnet/ungdomen lära sig flyta  med hjälpmedel och ta sig fram i vattnet utan hjälp. De förbereds också  för att kunna träna i allmän bassäng. Träning efter individuellt utformat program sker på stor del av bassängtiden.
Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

Målgrupp: Äldre barn som är i behov av träning i vatten. Varje deltagare ska ha en (vid behov 2) vuxen med sig i bassängen.

Tidpunkt: Onsdagar kl. 17:15-18:00.

Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

Plats: Bassängen på länssjukhuset.

Deltagare: Högst 8 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480- 840 24.