Bassänggrupper för barn 0-10 år

I bassänggruppen får barnet utveckla vattenvana, vattensäkerhet och simförberedande träning under lekfulla former.

Målgrupp: Barn 0-10 år som ännu inte är mogna att delta i simgrupp. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

Tid: Onsdagar. Grupp 1: Kl. 15:45-16:30. Grupp 2: Kl. 16:30-17:15.

Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

Plats: Bassängen på Länssjukhuset i Kalmar.

Deltagare: Högst 8 personer per grupp.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480- 840 24.