Bassänggrupper 15:45 och 16:30

I gruppen får barnet utveckla vattenvana, vattensäkerhet och simförberedande träning under lekfulla former. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

Målgrupp: Yngre barn som ännu inte är mogna att delta i simgrupp. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

Tidpunkt: Onsdagar 
Grupp 1: Kl. 15:45-16:30.
Grupp 2: Kl. 16:30-17:15.

Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

Plats: Bassängen på länssjukhuset.

Deltagare: Högst 8 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Jessica Söderborg, Fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.