Bassänggrupp 15:00

I gruppen får barnet simförberedande träning, utveckla vattenvana och trygghet. Målet är att barnet ska ta sig fram i vattnet utan hjälpmedel. Det är också en förberedelse inför övergång till anpassad grupp på Äventyrsbadet. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

Målgrupp: Barn 6-11 år. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

Tidpunkt: Onsdagar kl. 15:00-15:45.

Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

Plats: Bassängen på länssjukhuset.

Deltagare: Högst 8 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.