Simgrupp för barn 6-11 år

I gruppen får barnet simförberedande träning, utveckla vattenvana och trygghet. Målet är att barnet ska ta sig fram i vattnet utan hjälpmedel. Det är också en förberedelse inför övergång till anpassad grupp på Äventyrsbadet.

Målgrupp: Barn 6-11 år. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

Tidpunkt: Onsdagar kl. 15:00-15:45.

Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

Plats: Bassängen på länssjukhuset.

Deltagare: Högst 10 personer per grupp.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 24.