Kommunikation och struktur

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go Grundkurs

  App i surfplatta (android och iPad) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation. GRUNDKURS.

  Kursens syfte är att lära sig skapa anpassningar i appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand fylla appen med speciellt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Grundkursen ges vid två tillfällen under våren. (Fortsättningskurs, se separat kurs)

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 3 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 28 april.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1 senast den 22 februari. Kurstillfälle 2 senast den 19 april. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Widgit Go fortsättningskurs

  App i surfplatta (android och iPad) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox och E-posta.

  Gruppdeltagarna kommer ges tillfälle för skapande av egna specifika anpassningar i appen.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen. Läs om grundkursen här.

  Appen Widgit Go ska vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Kursen ges vid två kurstillfällen.

  Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 17 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 9 juni.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Vid få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 8 mars till kurstillfälle 1 och senast den 31 maj till kurstillfälle 2. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, logoped, telefon: 0480-848 93

 • Appar - Var hittar man bra appar och vad finns?

  Kursens syfte är att ge en möjlighet till erfarenhetsutbyte, råd och tips inom området appar i surfplatta och smartphone. Fokus läggs på stimulans till lek och kommunikation samt på struktur och planering i vardagen.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

  Skolpersonal och assistenter är välkomna i mån av plats.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 10 mars, kl. 13:00-16:00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 1 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • AKKtiv KomIgång - grundkurs

  Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

  Under grundkursen KomIgång får du kunskap om:

  • Mänsklig kommunikation
  • Kommunikationsutveckling
  • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
  • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
  • Olika AKK-kommunikationsstöd
  • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

  Kursen syftar till att ge ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barn i utveckling av kommunikation och språk. Träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter, för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra.

  Målgrupp: Föräldrar till barn 0-6 år med kommunikationssvårigheter.

  Omfattning: Kursen omfattar sju tillfällen.

  Tid: Kl. 13:30-16:00. Datum meddelas senare

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: 5-10 föräldrapar.

  Avgift: Kurslitteratur KomIgång ca 175 kr. Beställs innan kursstart. Fika; kaffe/te och macka 20 kr.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller webbanmälan här.

  Kontakt:

  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer i olika åldrar och med olika typer av kommunikation och kognitiva svårigheter att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 24 april, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 12 april till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69
  Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • PODD kommunikationshjälpmedel - Informationsträff

  Välkommen till informationsträff om PODD. PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial och en kommunikationsmetod som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. PODD-metoden utgår från att hitta det bästa sättet för barnen att kommunicera. PODD gör det lättare för barnen och personer i deras omgivning att kommunicera med varandra.

  Syftet med en PODD-bok är att ge barnen ett ordförråd så de kan kommunicera sammanhängande, om vad de vill, hela tiden, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

  PODD-böcker är till barn och personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. Vilken PODD-bok som bör användas av det individuella barnet beror på de kommunikationsutmaningar som måste överbryggas. PODD finns i flera varianter som följer de naturliga stegen i språkutvecklingen.

  Informationen ges i samverkan med hjälpmedelsföretaget ABILIA.

  Målgrupp: Föräldrar och nätverk till barn och ungdomar 0-18 år med kommunikationssvårigheter och som har behov av AKK.

  Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

  Tidpunkt: Meddelas senare.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 5 familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: christina.eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.

  maria.migneus, Logoped, telefon: 0480-840 61.

 • InPrint - Programvara för bildhantering i dator

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har programvaran förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: Kursen ges vid två tillfällen under våren.

  Tidpunkt:  Kl. 13:00-16:00.
  Kurstillfälle 1: Den 31 mars.
  Kurstillfälle 2: Den 5 maj.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in. Möjlighet ges till att gå kursen flera gånger.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: Senast den 22 mars. Kurstillfälle 2: Senast den 26 april. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • TAKK

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  Kursens syfte är att ge kunskap i att använda tecken som kommunikationssätt. Kursen är delvis webbaserad.
  Ansvarig logoped förmedlar.

  Målgrupp: Föräldrar, personliga assistenter, personens nätverk.

  Omfattning: Fem tillfällen, varje tillfälle två timmar.

  Tidpunkt: Ansvarig logoped ger besked.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Utifrån överenskommelse med ansvarig logoped görs anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00.

  Kontakt: inger.larsson3, Logoped, telefon: 0480-842 71.