Kommunikation och struktur

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go Grundkurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma grundkurs ges vid två tillfällen under hösten. (gällande fortsättningskurs, se separat kursbeskrivning)

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 8 september.

  Kurstillfälle 2: Den 27 oktober.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 30 augusti. Kurstillfälle 2: senast den 18 oktober. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Widgit Go fortsättningskurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Fortsättningskursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox.

  Gruppdeltagarna kommer också att ges tillfälle att under handledning skapa en anpassning med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen (se separat kursbeskrivning för grundkurs).

  Appen Widgit Go ska vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma fortsättningskurs ges vid två tillfällen under hösten.

  Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 15 september.

  Kurstillfälle 2: Den 17 november.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Vid få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 6 september. Kurstillfälle 2: senast den 8 november. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, logoped, telefon: 0480-848 93

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer, i olika åldrar och med olika typer av kommunikations- och kognitionssvårigheter, att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 18 oktober, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 9 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69
  Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Workshop i PODD

  I workshopen ges möjlighet att anpassa PODD-bok med stöd från logoped och IT-tekniker.

  Deltagaren tar själv med sig PODD-bok, USB med senast sparad uppdatering och eventuella foton/bilder (förminskade) på USB.

  Målgrupp: Nätverk som har gått habiliteringens handledning i PODD.

  Omfattning: Samma kurs ges vid 2 olika tillfällen under hösten. Varje kurs består av 1 tillfälle.

  Tidpunkt: Kl. 13.00-16.00.
  Kurstillfälle 1 den 5 oktober.
  Kurstillfälle 2 den 24 oktober

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift. Fika kaffe/te 5 kr.

  Anmälan: Kurstillfälle 1 senast den 28 september och kurstillfälle 2 senast den 17 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.

  Jasmine Andersson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

  Maria Migneus, Logoped, telefon: 0480-840 61.

 • InPrint - Programvara för bildhantering i dator

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har programvaran förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: OBS! Två separata kurser då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att anmäla till rätt kurstillfälle.

  Tidpunkt:  Kl. 13:00-16:00.
  Kurstillfälle 1: OBS! Gäller InPrint 2. Den 20 oktober.
  Kurstillfälle 2: OBS! Gäller InPrint 3. Den 8 december.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: Senast den 11 oktober. Kurstillfälle 2: Senast den 29 november. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen Rättvisat

  Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen Rättvisat och hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledare påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Rättvisat, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 25 oktober, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift. Fika, kaffe/te 5 kr.

  Anmälan: Senast den 18 oktober till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.
  Jasmine Andersson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

 • Introduktion och workshop i appen Fotokalendern

  Genomgång av appen Fotokalendern för att ge deltagaren kunskap om när och hur appen kan användas samt hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledaren påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Fotokalendern, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 8 november, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift. Fika, kaffe/te 5 kr.

  Anmälan: Senast den 1 november till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Inger Larsson, Logoped, telefon: 0480-842 71.
  Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.