Kommunikation och struktur

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go Grundkurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Appen Widgit Go ska vara förskriven som hjälpmedel. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma grundkurs ges vid två tillfällen. (gällande fortsättningskurs, se separat kursbeskrivning)

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 2 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 13 april.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 21 februari. Kurstillfälle 2: senast den 4 april. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog, telefon: 0480-843 26.

 • Widgit Go fortsättningskurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Fortsättningskursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen (se separat kursbeskrivning för grundkurs).

  OBS! Appen Widgit Go ska vara förskriven som hjälpmedel och vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma fortsättningskurs ges vid två tillfällen.

  Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 9 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 19 april.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 28 februari. Kurstillfälle 2: senast den 10 april. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer, i olika åldrar och med olika typer av kommunikations- och kognitionssvårigheter, att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 15 mars, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 7 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Receptionen telefon 0480-843 00.

 • InPrint 2 - Programvara för bildhantering i dator

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: OBS! Två separata kurser ges då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att göra anmälan till rätt kurs.

  Tidpunkt:  Den 17 april  Kl. 13:00-16:00. 

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 9  april.
  Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

 • Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen Rättvisat

  Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen Rättvisat och hur man lägger in information i den.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Rättvisat, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 12 april, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 4 april till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen, telefon 0480-843 00.

 • Introduktion och workshop i appen Fotokalendern

  Genomgång av appen Fotokalendern för att ge deltagaren kunskap om när och hur appen kan användas samt hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledaren påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Fotokalendern, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kognitions- och/eller kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 7 mars, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 28 februari till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Inger Larsson, Logoped, telefon: 0480-842 71.

 • InPrint 3 – programvara för bildhantering dator, kvällskurs

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får också tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: OBS! Två separata kurser ges då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att göra anmälan till rätt kurs.

  Tidpunkt: Grundkurs: 12 april kl. 17:00-20:00.

  Fortsättningskurs: 3 maj kl. 17.00-20.00.

  Deltagare rekommenderas att gå både grund- och fortsättningskurs.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan:
  Grundkurs: Senast den 4 april.
  Fortsättningskurs: Senast den 25 april.
  Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.