Kommunikation och struktur

Kommunikation och struktur

 • Appar - Var hittar man bra appar och vad finns?

  Kursens syfte är att ge en möjlighet till erfarenhetsbyte, råd och tips inom området appar i surfplatta och smartphone. Fokus läggs på stimulans till lek och kommunikation samt på struktur och planering i vardagen.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Tekniken behöver inte finnas i hemmet.

  Skolpersonal och assistenter är välkomna i mån av plats.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 11 november, kl. 13:00-16:00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 2 november till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Widgit Go

  App som verktyg för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation

  Målgrupp: Föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 28 oktober, kl. 13:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 19 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Teckenkurs för syskon – grundkurs

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  Syftet är att kommunikationen mellan syskonen ska förbättras. Syskonen lär sig grundläggande tecken som kan användas under lek och samspel.

  Målgrupp: Syskon 5-10 år

  Omfattning: Fyra tillfällen.

  Tidpunkt: Den 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober.

  Kl. 15:00-16:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 5 deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 12 september till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Sanna Nilsson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

 • InPrint - Programvara för bildhantering i dator

  I gruppen får deltagarna tillfälle att lära sig/repetera hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet samt hjälp med att skapa material utifrån behov.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 23 september. Kl. 13:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 14 september. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

  Stefan Olofsson, IT-tekniker, telefon: 0480-843 26.

 • PODD kommunikationshjälpmedel - Informationsträff

  Välkommen till informationsträff om PODD. PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial och en kommunikationsmetod som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. PODD-metoden utgår från att hitta det bästa sättet för barnen att kommunicera. PODD gör det lättare för barnen och personer i deras omgivning att kommunicera med varandra.

  Syftet med en PODD-bok är att ge barnen ett ordförråd så de kan kommunicera sammanhängande, om vad de vill, hela tiden, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

  PODD-böcker är till barn och personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. Vilken PODD-bok som bör användas av det individuella barnet beror på de kommunikationsutmaningar som måste överbryggas. PODD finns i flera varianter som följer de naturliga stegen i språkutvecklingen.

  Informationen ges i samverkan med hjälpmedelsföretaget ABILIA.

  Målgrupp: Föräldrar och nätverk till barn och ungdomar 0-18 år med kommunikationssvårigheter och som har behov av AKK.

  Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 1 december. Kl. 13:00-16:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 5 familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Sanna Nilsson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

 • SNAKKA mera

  En lek- och kommunikationsgrupp för barn som använder AKK

  Under kursen leker barn och vuxen under strukturerade former som genomsyras av AKK. Den vuxne får tips och stöd i hur barnets kommunikation kan utvecklas genom leken. Lekkartor och bilder som används under kursen får tas med hem. Barn med högteknologiska hjälpmedel välkomnas också.

  Målgrupp: Barn tillsammans med föräldrar eller annan person i barnets nätverk.

  Omfattning: Fem tillfällen.

  Tidpunkt: Meddelas senare via bekräftelsebrev till de som har anmält sig.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max åtta personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69

 • AKKtiv KomIgång - grundkurs

  Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

  Under grundkursen KomIgång får du kunskap om:

  • Mänsklig kommunikation
  • Kommunikationsutveckling
  • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
  • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
  • Olika AKK-kommunikationsstöd
  • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

  Kursen syftar till att ge ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barn i utveckling av kommunikation och språk. Träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter, för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra.

  Målgrupp: Föräldrar till barn 0-6 år med kommunikationssvårigheter.

  Omfattning: Kursen omfattar sju tillfällen.

  Tid: Startdatum den 14 september.

  Kl. 13:30-16:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: 5-10 föräldrapar.

  Avgift: Kurslitteratur KomIgång ca 175 kr. Beställs innan kursstart. Fika; kaffe/te och macka 20 kr.

  Anmälan: Senast den 6 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller webbanmälan här.

  Kontakt:

  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69

  Lena Levin Holm, Specialpedagog, telefon: 0480-843 06