AKKtiv KomIgång - grundkurs

Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

Under grundkursen KomIgång får du kunskap om:

  • Mänsklig kommunikation
  • Kommunikationsutveckling
  • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
  • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
  • Olika AKK-kommunikationsstöd
  • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barn i utveckling av kommunikation och språk. Träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter, för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra.

Målgrupp: Föräldrar till barn 0-6 år med kommunikationssvårigheter.

Omfattning: Kursen omfattar sju tillfällen.

Tid: Kl. 13:30-16:00. Datum meddelas senare

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

Deltagare: 5-10 föräldrapar.

Avgift: Kurslitteratur KomIgång ca 175 kr. Beställs innan kursstart. Fika; kaffe/te och macka 20 kr.

Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller webbanmälan här.

Kontakt:

Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69