Appar - Var hittar man bra appar och vad finns?

Kursens syfte är att ge en möjlighet till erfarenhetsutbyte, råd och tips inom området appar i surfplatta och smartphone. Fokus läggs på stimulans till lek och kommunikation samt på struktur och planering i vardagen.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

Skolpersonal och assistenter är välkomna i mån av plats.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 10 mars, kl. 13:00-16:00.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 1 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.