Introduktion och workshop i appen Fotokalendern

Genomgång av appen Fotokalendern för att ge deltagaren kunskap om när och hur appen kan användas samt hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledaren påbörja att lägga in information i appen.

OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Fotokalendern, som är gratis.

Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

Omfattning: Ett kurstillfälle.

Tidpunkt: Den 8 november, kl. 13.30-16.00.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Avgift: Ingen avgift. Fika, kaffe/te 5 kr.

Anmälan: Senast den 1 november till receptionen, telefon: 0480-
843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:
Inger Larsson, Logoped, telefon: 0480-842 71.
Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.