InPrint 3 – programvara för bildhantering dator, kvällskurs

I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får också tips på material som kan skapas i programmet.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

Omfattning: OBS! Två separata kurser ges då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att göra anmälan till rätt kurs.

Tidpunkt: Grundkurs: 12 april kl. 17:00-20:00.

Fortsättningskurs: 3 maj kl. 17.00-20.00.

Deltagare rekommenderas att gå både grund- och fortsättningskurs.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan:
Grundkurs: Senast den 4 april.
Fortsättningskurs: Senast den 25 april.
Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
telefon: 0480-843 26.