InPrint - Programvara för bildhantering i dator

I gruppen får deltagarna tillfälle att lära sig/repetera hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet samt hjälp med att skapa material utifrån behov.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 23 september. Kl. 13:00-16:00.

Plats: Habiliteringen, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Begränsat antal platser.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 14 september. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

Stefan Olofsson, IT-tekniker, telefon: 0480-843 26.