InPrint - Programvara för bildhantering i dator

I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har programvaran förskriven som hjälpmedel.

Omfattning: OBS! Två separata kurser då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att anmäla till rätt kurstillfälle.

Tidpunkt:  Kl. 13:00-16:00.
Kurstillfälle 1: OBS! Gäller InPrint 2. Den 20 oktober.
Kurstillfälle 2: OBS! Gäller InPrint 3. Den 8 december.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kurstillfälle 1: Senast den 11 oktober. Kurstillfälle 2: Senast den 29 november. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.