InPrint 2 - Programvara för bildhantering i dator

I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

Omfattning: OBS! Två separata kurser ges då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att göra anmälan till rätt kurs.

Tidpunkt:  Den 17 april  Kl. 13:00-16:00. 

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 9  april.
Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
telefon: 0480-843 26.