PODD kommunikationshjälpmedel - Informationsträff

Välkommen till informationsträff om PODD. PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial och en kommunikationsmetod som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. PODD-metoden utgår från att hitta det bästa sättet för barnen att kommunicera. PODD gör det lättare för barnen och personer i deras omgivning att kommunicera med varandra.

Syftet med en PODD-bok är att ge barnen ett ordförråd så de kan kommunicera sammanhängande, om vad de vill, hela tiden, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

PODD-böcker är till barn och personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. Vilken PODD-bok som bör användas av det individuella barnet beror på de kommunikationsutmaningar som måste överbryggas. PODD finns i flera varianter som följer de naturliga stegen i språkutvecklingen.

Informationen ges i samverkan med hjälpmedelsföretaget ABILIA.

Målgrupp: Föräldrar och nätverk till barn och ungdomar 0-18 år med kommunikationssvårigheter och som har behov av AKK.

Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

Tidpunkt: Meddelas senare.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Minst 5 familjer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: christina.eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.

maria.migneus, Logoped, telefon: 0480-840 61.