Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen Rättvisat

Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen Rättvisat och hur man lägger in information i den.

OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Rättvisat, som är gratis.

Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

Omfattning: Ett kurstillfälle.

Tidpunkt: Den 12 april, kl. 13.30-16.00.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 4 april till receptionen, telefon: 0480-
843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:
Receptionen, telefon 0480-843 00.