Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen Rättvisat

Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen Rättvisat och hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledare påbörja att lägga in information i appen.

OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Rättvisat, som är gratis.

Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

Omfattning: Ett kurstillfälle.

Tidpunkt: Den 25 oktober, kl. 13.30-16.00.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Avgift: Ingen avgift. Fika, kaffe/te 5 kr.

Anmälan: Senast den 18 oktober till receptionen, telefon: 0480-
843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:
Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.
Jasmine Andersson, Logoped, telefon: 0480-843 07.