SNAKKA mera

En lek- och kommunikationsgrupp för barn som använder AKK

Under kursen leker barn och vuxen under strukturerade former som genomsyras av AKK. Den vuxne får tips och stöd i hur barnets kommunikation kan utvecklas genom leken. Lekkartor och bilder som används under kursen får tas med hem. Barn med högteknologiska hjälpmedel välkomnas också.

Målgrupp: Barn tillsammans med föräldrar eller annan person i barnets nätverk.

Omfattning: Fem tillfällen.

Tidpunkt: Meddelas senare via bekräftelsebrev till de som har anmält sig.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Max åtta personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt
Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69