Samtalsmatta

Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer i olika åldrar och med olika typer av kommunikation och kognitiva svårigheter att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 24 april, kl. 13.00-16.00.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 12 april till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt
Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69
Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.