Teckenkurs för syskon – grundkurs

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Syftet är att kommunikationen mellan syskonen ska förbättras. Syskonen lär sig grundläggande tecken som kan användas under lek och samspel.

Målgrupp: Syskon 5-10 år

Omfattning: Fyra tillfällen.

Tidpunkt: Den 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober.

Kl. 15:00-16:00

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Minst 5 deltagare.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 12 september till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Sanna Nilsson, Logoped, telefon: 0480-843 07.