TAKK

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Kursens syfte är att ge kunskap i att använda tecken som kommunikationssätt. Kursen är delvis webbaserad.
Ansvarig logoped förmedlar.

Målgrupp: Föräldrar, personliga assistenter, personens nätverk.

Omfattning: Fem tillfällen, varje tillfälle två timmar.

Tidpunkt: Ansvarig logoped ger besked.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal deltagare.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Utifrån överenskommelse med ansvarig logoped görs anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00.

Kontakt: inger.larsson3, Logoped, telefon: 0480-842 71.