Widgit Go fortsättningskurs

App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

Fortsättningskursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen (se separat kursbeskrivning för grundkurs).

OBS! Appen Widgit Go ska vara förskriven som hjälpmedel och vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

Omfattning: Samma fortsättningskurs ges vid två tillfällen.

Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

Kurstillfälle 1: Den 9 mars.

Kurstillfälle 2: Den 19 april.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser.

Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 28 februari. Kurstillfälle 2: senast den 10 april. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
telefon: 0480-843 26.