Widgit Go fortsättningskurs

App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

Fortsättningskursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox.

Gruppdeltagarna kommer också att ges tillfälle att under handledning skapa en anpassning med specifikt innehåll.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen (se separat kursbeskrivning för grundkurs).

Appen Widgit Go ska vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

Omfattning: Samma fortsättningskurs ges vid två tillfällen under hösten.

Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

Kurstillfälle 1: Den 15 september.

Kurstillfälle 2: Den 17 november.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser.

Vid få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 6 september. Kurstillfälle 2: senast den 8 november. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, logoped, telefon: 0480-848 93