Widgit Go fortsättningskurs

App i surfplatta (android och iPad) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

Kursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox och E-posta.

Gruppdeltagarna kommer ges tillfälle för skapande av egna specifika anpassningar i appen.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen. Läs om grundkursen här.

Appen Widgit Go ska vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

Omfattning: Kursen ges vid två kurstillfällen.

Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

Kurstillfälle 1: Den 17 mars.

Kurstillfälle 2: Den 9 juni.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser.

Vid få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 8 mars till kurstillfälle 1 och senast den 31 maj till kurstillfälle 2. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, logoped, telefon: 0480-848 93