Widgit Go Grundkurs

App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Appen Widgit Go ska vara förskriven som hjälpmedel. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

Omfattning: Samma grundkurs ges vid två tillfällen. (gällande fortsättningskurs, se separat kursbeskrivning)

Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

Kurstillfälle 1: Den 2 mars.

Kurstillfälle 2: Den 13 april.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 21 februari. Kurstillfälle 2: senast den 4 april. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog, telefon: 0480-843 26.