Widgit Go Grundkurs

App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

Omfattning: Samma grundkurs ges vid två tillfällen under hösten. (gällande fortsättningskurs, se separat kursbeskrivning)

Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

Kurstillfälle 1: Den 8 september.

Kurstillfälle 2: Den 27 oktober.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 30 augusti. Kurstillfälle 2: senast den 18 oktober. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.