Widgit Go Grundkurs

App i surfplatta (android och iPad) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation. GRUNDKURS.

Kursens syfte är att lära sig skapa anpassningar i appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand fylla appen med speciellt innehåll.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

Omfattning: Grundkursen ges vid två tillfällen under våren. (Fortsättningskurs, se separat kurs)

Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

Kurstillfälle 1: Den 3 mars.

Kurstillfälle 2: Den 28 april.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Kurstillfälle 1 senast den 22 februari. Kurstillfälle 2 senast den 19 april. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.