Widgit Go

App som verktyg för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation

Målgrupp: Föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 28 oktober, kl. 13:00-16:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 19 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.