Övriga kurser och grupper

Övriga kurser och grupper

 • Sexualitet och funktionsnedsättning

  Vi pratar om olika aspekter på sexualitet:

  • Lite historik och biologi
  • Vad/hur tänker vi om sex?
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Samhällets syn
  • Sociala medier
  • Egna frågeställningar och diskussion

  Målgrupp: Riktas till närstående.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 22 september kl. 17:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Anmälan: Senast den 15 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Rickard Axelsson, Kurator, telefon: 0480-842 64,

  Nina Löthman, Kurator, telefon: 0480-845 65

 • Syskongrupp för barn, 6-10 år, och deras föräldrar

  Syskonen ges möjlighet att få prata om hur det är att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Vi utgår från olika teman varje gång. Parallellt träffas föräldrarna och samtalar utifrån samma teman. Vi utgår bl. a från Christina Rehnlunds modell: www.agrenska.se/syskonkompetens

  Målgrupp: Syskon och deras föräldrar. Åldersintervall syskon 6-10 år.

  Omfattning: Fem tillfällen.

  Tidpunkt: Den 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 10 november, 17 november. Kl. 14:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare.

  Avgift: 100 kr/familj (= självkostnad för frukt och fika).

  Anmälan: Senast den 16 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Margareta Karlsson, Kurator, telefon: 0480-842 41.

 • Toalettskola för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

  Kursen ger information och kunskap om vad ni behöver veta för att ert barn ska lära sig att gå på toaletten. Vi tar upp fysiologiska förutsättningar, mognad, hur barn lär sig samt ger pedagogiska strategier. Vi går igenom teori och forskning som berör toaletträning samt ger tips och råd kring toaletträning i vardagen. Hemuppgifter ingår i kursen. Under kursen får ni träffa andra föräldrar för utbyte av erfarenheter.

  Målgrupp: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

  Omfattning: Tre till fyra tillfällen.

  Tidpunkt: Första tillfället den 17 november, kl. 13:00. Övriga tider meddelas senare.

  Plats:  Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 30 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:  Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Pott- och toaletträning

  Vuxna kring barnet får information om när det är lämpligt att initiera pott- och toaletträning. Forskning visar att det lönar sig att toaletträna barn som inte har uppnått mognadsnivå på 1,5 år och har en måttlig, svår eller grav utvecklingsstörning. Ni får kunskap om hur barnet kan lära sig sitta på toaletten. Kursen ger tips på pedagogiska verktyg, hjälpmedel, toaletträningsmetoder och blöjavvänjning.

  Målgrupp: Föräldrar till barn i åldrarna 1-8 år.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 20 oktober, kl. 13:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst tolv familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast 14 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

  Lena Levin, Specialpedagog, telefon: 0480-843 06.

 • Lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

  Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och om vilka konsekvenser utvecklingsstörning får i vardagen. Vid detta tillfälle ges även information om vad diagnosen innebär och om samhällets stöd.

  Målgrupp: Föräldrar och närstående.

  Tidpunkt: Den 12 oktober. Kl. 14:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48 plan, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Minst 4 personer.

  Avgift: Ingen avgift. Fika serveras till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 7 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tuula Honkaranta, Psykolog, telefon: 0480-840 76.

 • Killgruppen Ung

  I gruppen tar vi upp frågor om relationer, vänskap, kärlek och sexualitet. Ni får möjlighet att diskutera detta och lära av varandra.

  Målgrupp: Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 12-16 år.

  Omfattning: 6 tillfällen.

  Tidpunkt: Måndagar jämna veckor.

  Startdatum: Den 19 september. Kl. 15:00-16:30

  Plats: Samling i receptionen hus 13, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: 5-8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 12 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Rickard Axelsson, Kurator, telefon: 0480-842 64.

 • Tjejgruppen Ung

  I gruppen tar vi upp frågor om relationer, vänskap, kärlek och sexualitet. Ni får möjlighet att diskutera detta och lära av varandra.

  Målgrupp: Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 12-16 år.

  Omfattning: 6 tillfällen.

  Tidpunkt: Måndagar ojämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: Den 12 september.

  Plats: Samling i receptionen hus 13, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: 5-8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 5 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Nina Löthman, Kurator, telefon: 0480-845 65.

 • Beteendeproblem kring matsituationen

  Matproblem leder ofta till oro och konflikter i familjen. Kursen ger information till föräldrar om hur man kan hantera beteendeproblem vid ätande. Det kan till exempel vara då barnen äter för lite eller för ensidigt, uppvisar ovilja att prova nya maträtter/livsmedel eller kräver speciella maträtter för att äta. Matproblem som har fysiska orsaker tas inte upp.

  Dietist, arbetsterapeut, sjuksköterska och logoped medverkar.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och andra i barnets nätverk.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 13 oktober, kl. 13:00-15:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift. Fika till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 7 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Barn/ungdomar med sömnsvårigheter

  Föreläsningen förmedlar information om sömnutveckling, sömnstörningar, orsaker till sömnproblem, behandling och åtgärder med mera.

  Målgrupp: Föräldrar som har barn/ungdomar med funktionsnedsättning och sömnsvårigheter.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen under hösten.

  Tidpunkt Tillfälle 1: Den 15 september, kl. 13:00-15:00.

  Tillfälle 2: Den 13 oktober, kl. 10:00-12:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Att leva med epilepsi

  I gruppen pratar vi om hur det är att ha epilepsi, att få anfall, om medicinering med mera.

  Målgrupp: Barn och ungdomar 15-26 år med epilepsi och utan eller med lindrig utvecklingsstörning.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten.

  Tid Tillfälle 1: Den 6 oktober, kl. 14:00-15:30.

  Övriga datum meddelas senare.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Minst fem personer, högst åtta.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 30 september till receptionen, telefon: 0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.

  Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.