Övriga kurser och grupper

Övriga kurser och grupper

 • Syskongrupp

  Kursens syfte är att stärka och stödja syskon och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar (till exempel autismspektrumtillstånd, rörelsehinder och intellektuella funktionsnedsättningar).

  Målgrupp: Föräldrar och syskon till barn med funktionsnedsättningar. Efter inkomna anmälningar görs grupper efter passande åldrar och antal deltagare.

  Omfattning: Kursen består av sex tillfällen, ojämna veckor.

  Tidpunkt: Kl. 15.00-16:30.
  Start den 13 september och slut den 22 november.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 28 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, Specialpedagog, telefon: 0480-
  840 26.

 • Lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

  Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och om vilka konsekvenser utvecklingsstörning får i vardagen. Vid detta tillfälle ges även information om vad diagnosen innebär och om samhällets stöd.

  Målgrupp: Föräldrar och närstående till personer som har kontakt med habiliteringen i Kalmar.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 21 september. Kl. 14:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48 plan, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Minst 4 personer.

  Avgift: Ingen avgift. Fika serveras till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 14 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tuula Honkaranta, Psykolog, telefon: 0480-840 76.

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30

  Startdatum: Den 31 augusti.

  Slutdatum: Den 30 november. (Inställt 28 september, 2 november.)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, för kontakt med din sjukgymnast, eller anmäl  via webbanmälan.

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 27.