Övriga kurser och grupper

Övriga kurser och grupper

 • Toalettskola för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

  Kursen ger information och kunskap om vad ni behöver veta för att ert barn ska lära sig att gå på toaletten. Vi tar upp fysiologiska förutsättningar, mognad, hur barn lär sig samt ger pedagogiska strategier. Vi går igenom teori och forskning som berör toaletträning samt ger tips och råd kring toaletträning i vardagen. Hemuppgifter ingår i kursen. Under kursen får ni träffa andra föräldrar för utbyte av erfarenheter.

  Målgrupp: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

  Omfattning: Tre till fyra tillfällen.

  Tidpunkt: Första tillfället den 30 mars, kl. 13:00. Övriga tider meddelas senare.

  Plats:  Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 13 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:  Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.
  Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.

 • Pott- och toaletträning

  Vuxna kring barnet får information om när det är lämpligt att initiera pott- och toaletträning. Forskning visar att det lönar sig att toaletträna barn som inte har uppnått mognadsnivå på 1,5 år och har en måttlig, svår eller grav utvecklingsstörning. Ni får kunskap om hur barnet kan lära sig sitta på toaletten. Kursen ger tips på pedagogiska verktyg, hjälpmedel, toaletträningsmetoder och blöjavvänjning.

  Målgrupp: Föräldrar till barn i åldrarna 1-8 år.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 6 april, kl. 13:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst tolv familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast 24 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

  Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.