Övriga kurser och grupper

Övriga kurser och grupper

 • Toaskola

  Syftet med utbildningstillfället är att föräldrar ska få redskap när det gäller toaletträning för sitt barn. Vi kommer informera om kostens betydelse, förstärkningens roll, barnets beteende i samband med toalettsituationen och rutiner vid uträttande av behov.

  Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn som tillhör habiliteringen där det finns önskemål om blöjfrihet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 23 maj kl. 9.00 - 11.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, senast en vecka innan kurstillfället eller anmäl via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

  Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och om vilka konsekvenser utvecklingsstörning får i vardagen. Vid detta tillfälle ges även information om vad diagnosen innebär och om samhällets stöd.

  Målgrupp: Föräldrar och närstående till personer som har kontakt med habiliteringen i Kalmar.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 16 mars. Kl. 14:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48 plan, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Minst 4 personer.

  Avgift: Ingen avgift. Fika serveras till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 9 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tuula Honkaranta, Psykolog, telefon: 0480-840 76.

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30

  Startdatum: Den 1 februari.

  Slutdatum: Den 31 maj. (Inställt 22 februari, 29 mars och 5 april.)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, för kontakt med din sjukgymnast, eller anmäl  via webbanmälan.

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 27.