Att leva med epilepsi

I gruppen pratar vi om hur det är att ha epilepsi, att få anfall, om medicinering med mera.

Målgrupp: Barn och ungdomar 15-26 år med epilepsi och utan eller med lindrig utvecklingsstörning.

Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten.

Tid Tillfälle 1: Den 6 oktober, kl. 14:00-15:30.

Övriga datum meddelas senare.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

Deltagare: Minst fem personer, högst åtta.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 30 september till receptionen, telefon: 0480-843 00, eller via webbanmälan.

Kontakt: Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.

Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.