Barn/ungdomar med sömnsvårigheter

Föreläsningen förmedlar information om sömnutveckling, sömnstörningar, orsaker till sömnproblem, behandling och åtgärder med mera.

Målgrupp: Föräldrar som har barn/ungdomar med funktionsnedsättning och sömnsvårigheter.

Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen under hösten.

Tidpunkt Tillfälle 1: Den 15 september, kl. 13:00-15:00.

Tillfälle 2: Den 13 oktober, kl. 10:00-12:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Begränsat antal platser.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00, eller via webbanmälan.

Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.