Beteendeproblem kring matsituationen

Matproblem leder ofta till oro och konflikter i familjen. Kursen ger information till föräldrar om hur man kan hantera beteendeproblem vid ätande. Det kan till exempel vara då barnen äter för lite eller för ensidigt, uppvisar ovilja att prova nya maträtter/livsmedel eller kräver speciella maträtter för att äta. Matproblem som har fysiska orsaker tas inte upp.

Dietist, arbetsterapeut, sjuksköterska och logoped medverkar.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och andra i barnets nätverk.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 13 oktober, kl. 13:00-15:30.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Obegränsat antal.

Avgift: Ingen avgift. Fika till självkostnadspris.

Anmälan: Senast den 7 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.