Killgruppen Ung

I gruppen tar vi upp frågor om relationer, vänskap, kärlek och sexualitet. Ni får möjlighet att diskutera detta och lära av varandra.

Målgrupp: Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 12-16 år.

Omfattning: 6 tillfällen.

Tidpunkt: Måndagar jämna veckor.

Startdatum: Den 19 september. Kl. 15:00-16:30

Plats: Samling i receptionen hus 13, plan 2, länssjukhuset.

Deltagare: 5-8 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 12 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Rickard Axelsson, Kurator, telefon: 0480-842 64.