Lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och om vilka konsekvenser utvecklingsstörning får i vardagen. Vid detta tillfälle ges även information om vad diagnosen innebär och om samhällets stöd.

Målgrupp: Föräldrar och närstående till personer som har kontakt med habiliteringen i Kalmar.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 16 mars. Kl. 14:00-16:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48 plan, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Minst 4 personer.

Avgift: Ingen avgift. Fika serveras till självkostnadspris.

Anmälan: Senast den 9 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Tuula Honkaranta, Psykolog, telefon: 0480-840 76.