Pott- och toaletträning

Vuxna kring barnet får information om när det är lämpligt att initiera pott- och toaletträning. Forskning visar att det lönar sig att toaletträna barn som inte har uppnått mognadsnivå på 1,5 år och har en måttlig, svår eller grav utvecklingsstörning. Ni får kunskap om hur barnet kan lära sig sitta på toaletten. Kursen ger tips på pedagogiska verktyg, hjälpmedel, toaletträningsmetoder och blöjavvänjning.

Målgrupp: Föräldrar till barn i åldrarna 1-8 år.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 6 april, kl. 13:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Högst tolv familjer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast 24 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.