Sexualitet och funktionsnedsättning

Vi pratar om olika aspekter på sexualitet:

  • Lite historik och biologi
  • Vad/hur tänker vi om sex?
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Samhällets syn
  • Sociala medier
  • Egna frågeställningar och diskussion

Målgrupp: Riktas till närstående.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 22 september kl. 17:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Anmälan: Senast den 15 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Rickard Axelsson, Kurator, telefon: 0480-842 64,

Nina Löthman, Kurator, telefon: 0480-845 65