Syskongrupp

Kursens syfte är att stärka och stödja syskon och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar (till exempel autismspektrumtillstånd, rörelsehinder och intellektuella funktionsnedsättningar).

Målgrupp: Föräldrar och syskon till barn med funktionsnedsättningar. Efter inkomna anmälningar görs grupper efter passande åldrar och antal deltagare.

Omfattning: Kursen består av sex tillfällen, ojämna veckor.

Tidpunkt: Kl. 15.00-16:30.
Start den 13 september och slut den 22 november.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 28 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Susanne Jennemyr, Specialpedagog, telefon: 0480-
840 26.