Syskongrupp för barn, 6-10 år, och deras föräldrar

Syskonen ges möjlighet att få prata om hur det är att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Vi utgår från olika teman varje gång. Parallellt träffas föräldrarna och samtalar utifrån samma teman. Vi utgår bl. a från Christina Rehnlunds modell: www.agrenska.se/syskonkompetens

Målgrupp: Syskon och deras föräldrar. Åldersintervall syskon 6-10 år.

Omfattning: Fem tillfällen.

Tidpunkt: Den 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 10 november, 17 november. Kl. 14:30-16:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal deltagare.

Avgift: 100 kr/familj (= självkostnad för frukt och fika).

Anmälan: Senast den 16 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Margareta Karlsson, Kurator, telefon: 0480-842 41.