Toaskola

Syftet med utbildningstillfället är att föräldrar ska få redskap när det gäller toaletträning för sitt barn. Vi kommer informera om kostens betydelse, förstärkningens roll, barnets beteende i samband med toalettsituationen och rutiner vid uträttande av behov.

Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn som tillhör habiliteringen där det finns önskemål om blöjfrihet.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: Den 23 maj kl. 9.00 - 11.00.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, senast en vecka innan kurstillfället eller anmäl via webbanmälan.

Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.