Tjejgruppen Ung

I gruppen tar vi upp frågor om relationer, vänskap, kärlek och sexualitet. Ni får möjlighet att diskutera detta och lära av varandra.

Målgrupp: Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 12-16 år.

Omfattning: 6 tillfällen.

Tidpunkt: Måndagar ojämna veckor. Kl. 15:00-16:30

Startdatum: Den 12 september.

Plats: Samling i receptionen hus 13, plan 2, länssjukhuset.

Deltagare: 5-8 personer.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 5 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Nina Löthman, Kurator, telefon: 0480-845 65.