Toalettskola för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Kursen ger information och kunskap om vad ni behöver veta för att ert barn ska lära sig att gå på toaletten. Vi tar upp fysiologiska förutsättningar, mognad, hur barn lär sig samt ger pedagogiska strategier. Vi går igenom teori och forskning som berör toaletträning samt ger tips och råd kring toaletträning i vardagen. Hemuppgifter ingår i kursen. Under kursen får ni träffa andra föräldrar för utbyte av erfarenheter.

Målgrupp: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Omfattning: Tre till fyra tillfällen.

Tidpunkt: Första tillfället den 30 mars, kl. 13:00. Övriga tider meddelas senare.

Plats:  Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 13 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:  Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.
Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.