Nyckeln kurscenter Kalmar

Telefon: 0480-448 127
Besöksadress: Hus 13, plan 7, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Nyckeln kurscenter Kalmar

Vi hjälper dig som har långvariga ohälso- och livsstilsproblem genom att erbjuda kurser där du kan få hjälp och stöd till egenvård.

På kurserna får du möjlighet att dela erfarenheter med andra som är i en liknande situation som du själv.

Vi utbildar och stödjer också andra verksamheter kring hälsopedagogiska insatser riktade mot patienter och närstående. Forskning kring egenvård- och egenvårdsstöd är en annan viktig del av vår verksamhet.

I verksamheten ingår också ett patienthotell där du som patient eller anhörig kan boka rum för övernattning.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Nyckeln Kurscenter, Hus 13, plan 7, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar