Utbildning av personal i hälsopedagogiska metoder

Förutom att bedriva Nyckelkurser och forskning kring egenvårdstöd är utbildning av personal en centralt för Nyckeln som kompetenscentrum.

De utbildningar som körs är bland annat:
- Handledarutbildning i problembaserad metod. Den som går handledarutbildningen och sedan handleder en Nyckelkurs under 12 - 15 veckor blir diplomerad PBM-handledare.

- Utbildning motiverande samtal – motiverande intervention, MI.

Man kan också få hjälp att skräddarsy utbildningar för sin verksamhets speciella behov, framför allt i ett koncept  som vi har kallat "problembaserad verksamhetsutveckling". I detta spår har vi inte bara utbildat i verksamheter inom det egna landstinget utan även i Jönköping, Region Skåne, Västra Götaland och Stockholm.