Tolkcentralen för döva och hörselskadade Kalmar

Tolkcentralen för döva och hörselskadade Kalmar

Telefon: 0480-845 44
Besöksadress: Länssjukhuset i Kalmar, Hus 13, plan 7

Tolkcentralen för döva och hörselskadade

Målgruppen för tolkcentralen är gravt hörselskadade, döva, vuxendöva och personer med dövblindhet som behöver tolk.

Vi bistår med teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning. På tolkcentralen finns även tekniker att tillgå.

Tolkcentralen ansvarar för hela länet.

Texttelefon: 0480-230 00
Bildtelefon: tolkcentralen.kalmar@sip.nu
Telefax: 0480-849 55
Vid akuta tillstånd eller fara för liv ringer du SOS Alarm
0470-273 79
Texttelefon 0480-42 09 59
Tekniker: Telefon 0480-843 26

E-post: tolkcentralen@ltkalmar.se

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:30

Postadress: Tolkcentralen, Länssjukhuset i Kalmar, Hus 13, plan 7, 391 85 Kalmar