Kirurgavdelning 8 Kalmar

Telefon: 0480-811 36
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Kirurgavdelning 8

Välkommen till avd 8 Vår avdelning är inriktad på sjukdomar i gallblåsa, gallvägar, bukspottkörtel, lever, magsäck, matstrupe samt sjukdomar i kärlen.

Vi vårdar även patienter med akuta kirurgiska åkommer samt trauma

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Avd 8, Kirurgkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar