Kirurgmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-813 55
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Kirurgmottagningen

Kirurgmottagningen är en specialistmottagning med inriktning på övre och nedre gastrointestinal kirurgi, kärlkirurgi, bröstcancer, urologi, plastikkirurgi, endokrinkirurgi och barnkirurgi.

Vi har mottagningsverksamhet med nybesök och återbesök. Här utförs även mindre kirurgiska ingrepp, som borttagande av hudförändringar. På mottagningen finns även möjlighet att träffa klinikens stomiterapeut, uroterapeut, bröstsjuksköterska, sjuksköterska inom prostatasjukdomar, kärlsjuksköterska, sjuksköterska inom övre gastrointestinala sjukdomar och sjuksköterska med specialinriktning obesitas samt kurator.

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-16:00, Fredag 07:00-14:00

Postadress: Kirurgmottagningen, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar