Smärthantering och smärtlindring vid förlossning

Medvetenhet om förlossningförloppet och dess olika smärtupplevelser, vad det är som gör ont?, gör att du kan förbereda dig på att hantera smärtan.

Förlossningssmärtan är inget "farligt" den kan vara intensiv och jobbig men den pågår en begränsad tid. Man ska inte jämföra den med smärta som kan uppträda i samband med olika sjukdomstillstånd. Smärtupplevelsen påverkas också av hur du ser på din förlossning, hur trött du är, hur trygg du känner dig mm.

Vi rekommenderar dig att träna på någon form av mental avslappning och andning, detta ger också dig och din partner en gemensam upplevelse i förberedelsen. Fråga din MHV-barnmorska efter lämplig kurs eller litteratur mm.

Olika smärtlindringsmetoder passar i olika skeden av förlossningen. Vi beaktar dina behov och önskemål men tar förstås också hänsyn till barnets bästa. Rådgör med din förlossningsbarnmorska! Det är också barnmorskan eller läkaren som har det medicinska ansvaret och kan bedöma hur barnet påverkas av den smärtlindring man väljer. Vi har möjlighet att tillgodose dig med i stort sett alla former av smärtlindring dygnet runt. Såväl naturliga som medicinska.

Naturliga smärtlindringsmetoder:

Avsikten är att ge välbefinnande och avslappning samt stimulera kroppens egen endorfinutsöndring och därmed få en smärtlindrande effekt. Ingen av metoderna ger några negativa biverkningar för dig eller barnet.

Exempel: Andning/avslappning/fokusering, bad/dusch, akupunktur, TENS, sterila injektioner, värmedyna, massage mm.

Medicinska metoder:

Vi erbjuder alla de vanliga medicinska smärtlindringsmetoder som kan användas i samband med förlossning. Det är dock de nedanstående som är vanligast förekommande.

Lustgas

Består av kväve och syre. Verkar genom att aktivera kroppens egen smärtlindring och dämpa smärtimpulserna. Kan användas när som helst i förlossningsförloppet. Ofta också som ett komplement till annan smärtlindring.

Fördelar: Ger snabb smärtlindring. Kvinnan kan själv reglera tillförseln. Försvinner snabbt ur kroppen och har inga kända negativa effekter på vare sig mor eller barn.

Nackdelar: Kan ge ett kort rus och yrsel. Detta upplevs av många som skön avslappning. Oftast försvinner obehaget efter en stunds användning.

EDA (ryggbedövning)

Ett bedövningsmedel injiceras i det så kallade epiduralrummet som ligger utanför ryggmärgskanalen. Nerverna som överför smärta från livmodern till hjärnan blockeras. Bedövningen läggs när förlossningen är etablerad och helst ska livmoderhalsen ha vidgats till 4 cm. Via en pump reglerar du själv doseringen efter behov. Givetvis finns en maxdos så att du inte ska kunna överdosera.

Ges av narkosläkare.

Fördelar: I bästa fall ges i det närmaste total smärtlindring.

Nackdelar: Försvagat värkarbete som kräver stimulering.

Försvårad rotation (nedträngade) av fosterhuvudet.

Smärtsam tryckkänsla mot ändtarmen.

Försvagad krystreflex (kan uppstå om bedövningen tar långt ner).

Besvärande klåda.

Svårighet att kissa efter förlossningen.

I enstaka fall huvudvärk och ryggvärk några dagar efter förlossningen.