Hjärtintensivvårdsavdelningen Kalmar

Hjärtintensivvårdsavdelningen Kalmar

Telefon: 0480-448 414
Besöksadress: Hus 48, ingång 21, plan 4, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Hjärtintensivvårdsavdelningen Kalmar

Här behandlas patienter med akut kranskärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt, instabil kärlkramp men också hjärtrytmrubbningar, lungödem eller annan hjärtsjukdom som behöver övervakas.

Postadress: Hjärtintensiven, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar