Hjärtmottagningen Kalmar

Hjärtmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-448 200
Besöksadress: Hus 48, ingång 21, plan 4, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Hjärtmottagningen Kalmar

Här behandlas patienter med hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt.

Postadress: Hjärtmottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar