Medicinavdelning 19 Kalmar

Telefon: 0480-813 35
Besöksadress: Ingång 21, hus 16, plan 4, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Lungmedicin avdelning 19

Vår inriktning är utredning och behandling av lungmedicinska sjukdomar.

Till avdelningen är också en poliklinisk syrgas- och cytostatikamottagning knuten.

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Avdelning 19, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar