Mag-tarmmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-811 04
Besöksadress: Länssjukhuset i Kalmar, Hus 48, ingång 48, plan 2,

Mag-tarmmottagningen Kalmar

Verksamheten drivs polikliniskt och på mottagningen sker bedömning utifrån medicinska frågeställningar.

Vid konsultationen fattas beslut om kompletterande utredning samt ställningstagande till behandling. På mottagningen följs och behandlas patienter med olika mag-, tarm- och leversjukdomar. Det övergripande målet för verksamheten är att erbjuda specialistvård med hög kvalitet för patientgrupperna med inflammatorisk tarmsjukdom och kronisk leversjukdom. Uppföljning kan ske hos läkare eller sjuksköterska. Läkare under specialistutbildning i internmedicin eller andra specialiteter tjänstgör under handledning av överläkare på mottagningen. Vid behov av inneliggande utredning eller vård sker det på vårdavdelning 17.

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-16:00, Fredag 07:00-14:00

Postadress: Mag-tarmmottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar