Medicinavdelning 14, Kalmar. Ingång 21

Medicinavdelning 14 Kalmar

Telefon: 0480-811 31
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Medicinavdelning 14 Kalmar

Hit kommer patienter som har någon form av medicinsk njursjukdom, är njurtransplanterade eller har blod- eller påsdialys.

Andra patientgrupper kan vara hypertoni, vaskuliter eller utredning och uppföljning av njurdonation.

Till vår avdelning (14) kommer i första hand patienter med njursjukdom, endokrin sjukdom och reumatologisk sjukdom.

Postadress: Avdelning 14, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar