Medicinavdelning 17 Kalmar

Telefon: 0480-811 95, 0480-811 96
Besöksadress: Länssjukhuset. Hus 48, plan 8.

Medicinavdelning 17 Kalmar

Postadress: Avdelning 17, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar