Medicinavdelning 17 Kalmar

Telefon: 0480-811 96
Besöksadress: Hus 48, ingång 21, plan 8, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Medicinavdelning 18 Kalmar

Vi diagnostiserar och behandlar olika typer av sjukdomar i blodet och i de blodbildande organen.

Vi handhar även patienter med magtarm och leversjukdomar.

De vanligaste sjukdomarna är akut och kronisk leukemi, lymfom, myelom, blodbrist samt tillstånd med bristande funktion i immunsystemet.

Behandlingsmetoder
Vissa blodsjukdomar skall inte behandlas med läkemedel utan endast följas noggrant. Andra behandlas intensivt med cytostatikabehandling eller vård efter stamcellstransplantation. Ytterligare andra sjukdomar behandlas med immunhämmande behandling, immunstimulerande behandling.

Vid inflammatoriska tarmsjukdomar och leversjukdomar görs det inneliggande utredning och eventuell behandling ges.

I anslutning till avdelningen har vi kurator, sjukgymnast och dietist.

Postadress: Avdelning 17, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar